Goed nieuws! Alle openbare bibliotheken gaan samenwerken met één inlogsysteem. Met jouw account kun jij straks inloggen bij jouw eigen Bibliotheek, maar bijvoorbeeld óók bij de online Bibliotheek om e-books of luisterboeken te lenen. Binnenkort meer nieuws hierover.

In gesprek met Albert Wouda

“Het is een mooie tijdsbesteding en dankbaar werk. Het is mooi als ik angsten weg kan nemen en mensen door mij meer vertrouwen krijgen in de digitale wereld”, zo vat Albert Wouda (71) samen waarom hij zich graag als vrijwilliger inzet. Toen hij in 2017 twee jaar met pensioen was, keek hij op de website Hart voor Woerden of hij vrijwilligerswerk kon doen. “De advertentie waarin digitale hulp gevraagd werd, trok mij aan, doordat ik vroeger ook met computers werkte. Dit vrijwilligerswerk vroeg bovendien slechts eens per week mijn inzet, dat was te overzien. Ook kan ik in de zomermaanden lang op vakantie, omdat dan de cursussen een zomerstop hebben.”

Ik breng graag een beetje humor in om mensen te laten ontspannen

Op weg helpen

“Ik vind het leuk om mensen, die er tegenop zien om iets met de computer te doen, wegwijs te maken. Sommigen denken bijvoorbeeld dat als er iets misgaat de computer ontploft. Ik kan ze dan geruststellen dat dat niet gebeurt. Veel mensen die ik help zijn angstig voor het werken op een computer. Dat komt mede doordat ze gek gemaakt worden door allerlei spam-toestanden en rare mailtjes die de ronde doen.”

Begeleiding bij computercursussen

Albert is begeleider bij de cursussen Klik & Tik en Digisterker, die de overheid ontwikkeld heeft. Klik & Tik is een programma voor mensen die vanaf het begin af aan uitleg willen krijgen om met bijvoorbeeld computers en telefoons te leren werken. De cursisten kunnen op hun eigen tempo de programma’s doorlopen, in een groepje van ongeveer zes mensen. Albert: “De één heeft er zo’n twintig weken voor nodig om het helemaal te doorlopen, een ander tien keer. De één maakt het in een ronde af, een ander haakt af doordat ze bijvoorbeeld nog geen rust kunnen vinden in hun thuissituatie”.

“Tussen de cursisten zitten namelijk ook oudere mensen van wie de partner is overleden of niet meer in staat is de administratie te doen op de computer. Ze willen het dan ook leren. Is de partner nog in leven, dan zie je toch dat ze vaak graag de uitleg van een ander willen krijgen. Zelf merk ik dat ook: als mijn zoon iets voordoet op de computer, want dan is het vaak ‘tiktik’ en het is geregeld. Dat gaat dan veel te snel. Ik kan wél rustig de tijd nemen om het de bezoekers te laten zien en daarna kunnen ze er samen met ons mee oefenen. Dat je rustig blijft en het niet erg vindt om het nog eens uit te leggen, is een vereiste. En een beetje humor ontspant ook.”

“Voor cursisten hebben we niet veel eisen, behalve dat ze eerst genoeg basis hebben van de Nederlandse taal. Is die basis er, dan kunnen ze ook digitaal aan de slag om verder mee te komen in de maatschappij. Cursisten volgen vaak eerst het programma Klik & Tik, daarna gaan sommigen over op de cursus Digisterker: tijdens vier dagdelen presenteert een vaste medewerker eerst kort een onderwerp en daarna kunnen de deelnemers in de eigen omgeving met DigiD-codes veelal 1-op-1 aan de slag met belastingzaken, het UWV en dergelijke. Als vrijwilliger teken je een geheimhoudingsplicht dat je niets met de gegevens doet die je ziet. Ook wordt er voor je een VOG-verklaring aangevraagd.”

Ik vind het fijn dat mensen door mij meer vertrouwen krijgen in de digitale wereld en dat ze hun dankbaarheid uiten.

Wat het leuk maakt

“Ik vind het fijn dat mensen door mij meer vertrouwen krijgen in de digitale wereld en dat ze hun dankbaarheid uiten. Tijdens een cursus begeleidt je vaak de deelnemers samen met een vaste medewerker of andere vrijwilligers en dat is leuk. Als digitale vrijwilligers onderling sparren we tijdens een overleg met elkaar en koppelen we onze bevindingen terug aan de vaste medewerker. Ook komen we bij elkaar tijdens een eindejaarsfeestje van Bibliotheek Het Groene Hart. Dat is altijd erg gezellig!”

Ook vrijwilliger worden?

Wil je ook andere mensen helpen om zich beter te kunnen redden op de computer? 

Lees hier meer over de vacature Vrijwilliger voor digitale ondersteuning.

Dat je rustig blijft en het niet erg vindt om het nog eens uit te
leggen, is een vereiste.


oktober 2023